Wolfgang Roloff-Ronny-Gästebuch

Das Gästebuch ist so eingerichtet, das niemand seine eMail Adresse angeben muß.

In Gedenken an Wolfgang Roloff - Ronny

10.03.1930 - 18.08.2011
Wolfgang Roloff-Ronny
© Bilder by Norbert Unfried, Wolfgang Roloff, Gerd Ziemke 2018
Navigationsmenü Navigationsmenü